Table:
begin	end	state
1	742	non-cytoplasmic

Input:
>354264 FitnessBrowser__Btheta:354264
MELNKIFKDGLWSSEINVRDFVSHNITPYYGDASFLEGPTERTKAVWNRCLEALAEEREN
NGVRSLDNVTVSTITSHKAGYIDKENELIVGLQTDELLKRAIKPFGGINVVSKACHENGV
EVDDRVKDIFTHYRKTHNDGVFDVYTEEIRSFRSLGFLTGLPDNYARGRIIGDYRRMALY
GIDRLIEAKKEDLHNLTGPMTDARIRLREEVAEQIKALKDMKVMGEYYGLDLSRPAYTAQ
EAVQWVYMAYLAAVKEQDGAAMSLGNVSSFLDIYLEYELSKGTITESFAQELIDQFVIKL
RMVRHLRMQSYNDIFAGDPTWVTESLGGRLNDGRTKVTKTSFRFLQTLYNLGPSPEPNLT
VLWSPELPEGFKEFCAKVSIDTSSIQYENDDLMREVRQSDDYGIACCVSYQEIGKQIQFF
GARCNLAKALLLAINGGRCENTGTVMVKNIPVLTSDTLKFEEVMDNYKKVLIEIARVYNE
AMNIIHYMHDKYYYEKAQMALVDTNPRINLAYGVAGLSIALDSLSAIKYAKVTARRNDIG
LTEGFDIEGEFPCFGNDNDKVDHLGVDLVYFFSEELKKLPVYKNARPTLSLLTITSNVMY
GKKTGATPDGRAKGVAFAPGANPMHGRDKNGAIASLSSVAKLRYRDSQDGISNTFSIVPK
SLGATDEDRIENLVTMMDGYFTKGAHHLNVNVLNRDMLYDAMEHPENYPQLTIRVSGYAV
NFVKLSREHQLEVISRSFHERM

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server