Table:
begin	end	state
1	391	non-cytoplasmic

Input:
>5210966
MSQFQAIDVNEYYDQATFERIKAFAQDKPTPFVVIDTKIIAKQYDDMVHNFPYASIYYAV
KANPAKEVLTLLRDRGANFDIASIYELDMVSDIGVTPDRVSYGNTIKKRKDVRAFYERGV
RMYASDSEADLRMIAEEAPGSRVYVRILTEGTHTADWPLSRKFGCQNEMAFELLVLAKTL
GLEPYGISFHVGSQQRDIGAWDSAIAKVKSIFERLREEHGIELKMINLGGGFPANYLDKT
NELGTYAEQITHFLKEDFGDQLPQIILEPGRSLLSNAGVLVSEVVLISKKSQTALERWVF
TDVGKFSGLIETMDEAIKFPIYTERQGELDRCVIAGPTCDSADIMYEHYSYGLPLDLAIG
DRMYWLTAGAYTTTYSAVCFNGFPPLKDYYL

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server