Table:
begin	end	state
1	451	non-cytoplasmic

Input:
>7026925 FitnessBrowser__ANA3:7026925
MAQHFDYICLGAGSGGIASANRAAMRGAKVLLIEAKHVGGTCVNVGCVPKKVMWYGAHIA
EAMNLYAKDYGFDVSVNKFDWNTLVNSREAYIGRIHEAYGRGFTNNKVTLLNGYGRFVNG
NTIEVNGEHYTADHILIATGGAPTIPNIPGAEYGIDSDGFFALREQPKRVAVVGAGYIAV
EVAGVLHALGSETHLFVRKHAPLRNFDPMLIDALVDAMKTEGPTLHTNSVPQSVVKNADD
SLTLNLENGESVTVDCLIWAIGRSPATGNIGLENTDVQLDSKGYVITDAQQNTTHKGIYC
VGDIMAGGVELTPVAVKAGRLLSERLFNGMSDAKMDYSQIPTVVFSHPPIGTMGLTEPEA
RAQYGDDNVKVYTSGFTSMYTAVTSHRQACKMKLVCAGKEEKVVGIHGIGFGMDEILQGF
GVAMKMGATKADFDAVVAIHPTGAEEFVTMR

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server