Table:
begin	end	state
1	20	cytoplasmic
21	41	transmembrane
42	46	non-cytoplasmic
47	65	transmembrane
66	85	cytoplasmic
86	106	transmembrane
107	123	non-cytoplasmic
124	144	transmembrane
145	153	cytoplasmic
154	178	transmembrane
179	198	non-cytoplasmic
199	221	transmembrane
222	240	cytoplasmic
241	262	transmembrane
263	286	non-cytoplasmic
287	308	transmembrane
309	335	cytoplasmic
336	355	transmembrane
356	360	non-cytoplasmic
361	380	transmembrane
381	400	cytoplasmic
401	423	transmembrane
424	428	non-cytoplasmic
429	448	transmembrane
449	464	cytoplasmic

Input:
>AO356_11625 FitnessBrowser__pseudo5_N2C3_1:AO356_11625
MSGTQTSDNLAQGLKPRHVTMLSIAGVIGAGLFVGSGHAIAAAGPAVLLAYAAAGALVVL
VMRMLGEMAVASPDTGSFSTYADRAIGHWAGFTIGWLYWWFWVLVIPLEANAAATILHAW
FPNVAIWVFTLVITLLLTVTNLFSVKNYGEFEFWFALVKVVAIIGFIGLGLMAIFGVLPT
SQVSGVSHLFDTQGFLPNGMGAVLGAILTTMFSFMGTEIVTIAAAESKNPGQQISKATNS
VIWRIGLFYLVSIFIVVALVPWNDPLLASVGSYQTVLERMGIPNAKLIVDIVVLVAVTSC
LNSALYTASRMMFSLGKRGDAPAVSQRTNKSGTPHWAVMLSTGAAFLAVFANYVAPAAVF
EFLLASSGAIALLVYLVIAVSQLRMRKQRMARGEKIAFSMWLFPGLTYAVIVFIVGALTI
MLFQEAHRVEILATGLLSVLVVISGVLIQRRRIVKAGSPVPTIG

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server