Table:
begin	end	state
1	362	non-cytoplasmic
363	385	transmembrane
386	427	cytoplasmic

Input:
>AZOBR_RS25925 FitnessBrowser__azobra:AZOBR_RS25925
ITVTDDTTGKTVKLPLLEGETGPRAIDVRKLYAETGYFTFDPGFTSTASCESAITYIDGD
EGILLHRGYAIQDLAENCDYLEVCHLLLRGELPNPQQKEEFERTITYHTMVHEQLSRFYS
GFRRDAHPMAVMCGVTGALSAFYHDSTDILDPRQRMIAAHRLIAKMPTMAAMAYKYSVGQ
PFMYPRNDLSYAENFLYMTFGTPCETWKVDPVLARAMDKIFILHADHEQNASTSTVRLAG
SSHANPFACIASGIAALWGPAHGGANEAVLLMLEEIGSVERIPKFIKRAKDKNDPFRLMG
FGHRVYKNYDPRAKIMRQTCYEVLDVLGIKDEPHLAIAMELEKIALEDPYFVEKKLYPNV
DFYSGIILKAMGFPTSMFTVLFALARTVGWISQWQEMIEDPQQKIGRPRQLYTGNPGRAF
VPLNKRG

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server