Table:
begin	end	state
1	16	cytoplasmic
17	35	transmembrane
36	39	non-cytoplasmic
40	61	transmembrane
62	69	cytoplasmic
70	91	transmembrane
92	113	non-cytoplasmic
114	143	transmembrane
144	150	cytoplasmic
151	169	transmembrane
170	188	non-cytoplasmic
189	211	transmembrane
212	238	cytoplasmic
239	260	transmembrane
261	278	non-cytoplasmic
279	297	transmembrane
298	316	cytoplasmic
317	340	transmembrane
341	345	non-cytoplasmic
346	365	transmembrane
366	371	cytoplasmic
372	391	transmembrane
392	397	non-cytoplasmic
398	420	transmembrane
421	431	cytoplasmic
432	456	transmembrane
457	458	non-cytoplasmic

Input:
>BPHYT_RS34710
MHLTTTLAPWSSHDTQLILSCVLGLALIIVFISVLKLAPFLSILVGTFAAGFAAGLPLEA
VASAFTKGAGALLGDVGIIIALGAMLGALMAESGAADRLVSTILKHSTPRTLPWMMAVVA
LIIGLPLFFEVGLVMMVPIIFVMARRSQQPILRIAIPALAGMTTLHALLPPHPGPLIAVS
ALHADLGLTLGLGLIVAIPAVILAGPLYGIWLSKRMHVVEPEEMGKLFSAKQDTGEPPGF
AISLITILLPVVLMLGRTVAKLLLQPESFLFNTLNFLGEPLVALGLTVLFAVVALGWSRG
MARERVGGILRKSLPPIAALLLTIGAGGGLKQALVVAGISSTIGKIAVGAHMPLILLAWL
IAVALRQATGSATVATTTTAGIVAPVVAGLSATHNSLMALAIGAGSVFFCHVNDAGFWMV
REYFGLQLKQTVLVWSVLQTIVSVVGLALTLVLWTLLT

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server