Table:
begin	end	state
1	27	signal peptide
28	543	non-cytoplasmic

Input:
>BWI76_RS17240
MTIITKKSLVAAGVLSALMTINAAVAADVPAGVQLADKQTLVRNNGSEVQSLDPHKIEGV
PESNINRDLFEGLLVSDLDGHPVAGVAEKWDNKDFKVWTFHLRKDAKWSDGTPVTAQDFV
YSWQRLADPKTASPYASYLQYGHLANIDDIIAGKKPATDLGVKALDDHTFEVTLSEPVPY
FYKLLVHPSVSPVPKSAIEKFGDKWTQPANIVSNGAYKLKDWVVNERIVLERNTNYWDNA
KTVINQVTFLPISSEVTDVNRYRSGEIDMTYNNMPIELFQKLKKEIPKEVHVDPYLCTYY
YEINNQKAPFTDVRVRTALKMALDRDIIVNKVKNQGDLPAYSYTPPYTDGMKLIEPEWFK
WSQEKRNEEAKKLLAEAGYSADKPLTFNLLYNTSDLHKKLAIAVASIWKKNLGVNVKLEN
QEWKTFLDNRHQGTFDIARAGWCADYNEPTSFLNTMLSDSSNNTSHYKSPAFDKIIAETL
KTSDEGKRADLYAQSEQQLDKDSVIVPVFYYVNARLVKPWVGGYTGKDPLDNTYTRNMYI
VKH

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server