Table:
begin	end	state
1	461	non-cytoplasmic

Input:
>CA265_RS02640
MPKPVIAIFDVGKTNKKLFLIDENYSIVYERSARFVETVDEDGEPCENLESLRSSVYDSL
HQVLQLKEFDVRAINFSTYGASFVYLDENGNPLTPLYNYLKEYPEALKKAFYAEYGGEEK
ISLETASPILGSLNSGMQLYRLKNEKPEIFKKVKWALHLPQYLSYLITGKAVADITSIGC
HTQLWDFNKSEYHNWVKTEKIDEKFGTFTPADSSLKTNFEGSSVKVGVGLHDSSAALIPY
LANFNTPFVLISTGTWCISLNPFNQEPLTAEELKQDCLCYMHFKGKAVKASRIFAGYEHE
VQLKRIAEHFDRAAYLFKHLKFNPSMILKLANKIPENRQEQQGFSASSAFPERDLNLFQT
AEEAYHQLIFDLIKQQIYSLKLILNTGVKRIFVDGGFGKNAIYMHLLATSIPDIEVYASS
VSQATAIGTALAINDAWNENPAPTDMIQLKYYSAIQRTIEL

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server