Table:
begin	end	state
1	405	non-cytoplasmic

Input:
>GFF1112 FitnessBrowser__WCS417:GFF1112
MADVNKVVLAYSGGLDTSVILKWLQDTYNCEVVTFTADLGQGEEVEPARAKAQAMGVKEI
YIDDLREEFVRDFVFPMFRANTVYEGEYLLGTSIARPLIAKRLIEIANETGADAISHGAT
GKGNDQVRFELGAYALKPGVKVIAPWREWDLLSREKLMDYAEKHAIPIERHGKKKSPYSM
DANLLHISYEGGVLEDTWTEHEEDMWKWTVSPENAPDKPQYLELTYRNGDIVALDGVEMT
PATVLATLNRIGGEHGIGRLDIVENRYVGMKSRGCYETPGGTIMLRAHRAIESITLDREV
AHLKDELMPKYASLIYTGYWWSPERLMLQQMIDASQVHVNGVVRLKLYKGNVIVTGRKSD
ESLFDANIATFEEDGGAYNQADAAGFIKLNALRMRIAANKGRSLF

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server