Table:
begin	end	state
1	35	signal peptide
36	956	non-cytoplasmic

Input:
>N515DRAFT_3227
MRMSPIANRKWMPWCALALAVLAGCGKAPEQADAAKPAAGHAEKLADGVIVHLDQGTQQV
RLQAVDERIVHVTAVPDGKFELPGSLMAVKTGGATHFTVDETPDAVTLKTERLSARVSLR
DGAVRFLDASGKPLLAERADGRTFQPETVEGKPYYAVRQRFESPADEAFYGLGQHQNRQM
NYKGEDVELAQHNMDVGIPFVVSSRNYGLLWDNNSITRFGDAREYQPLSQSLKLYDVDGK
PGGLTASYYDAGGTLKLKRVEKQPDYQYLKDLTQWPAESPAKTTGKVVWEGSIEPAVSGV
HKLRLYASSYAKVWLDGKLVYDDWRQNWNPWYHNLRLPMDAGSQHKLRIEWLPNEGYLTL
LHLDPLSGDEQNELSLFSEVGHAVDYYFVAGDNLDQVIAGYREITGKATLLPRWAYGFWQ
SRERYKTQAEILDTAKRYRELGLPLDNVVEDWSYWPEDAWGSHDFDKSRFPDAKGLVDQL
HAMHVQLMISVWPKFYPTTKNYQELDAKGYIYRRNVEKGEVDWIGKGYLNAFYDPYAEEA
RHIYWRQIQEKLGAVGIDAWWLDASEPDTHSNLDIAERKLRMGPTALGPGGAFFNSYPLM
HTTGVYDGWRRDHGDRRAFILTRSAFAGQQRNAAATWSGDVASRWSNLHDQISAGLNFSL
AGIPNWTTDIGGFALEPRYEKPGAADLDEWRELNLRWFQFGAFSPLFRSHGQFPYREIYN
LASPGSPVYEALAYYDRLRYRLMPYIYTLAGDTYWKDGTIMRGLAMDFPGDAKVRGIDDE
YMFGPAFLVAPVTEYKATSRPVYLPAGAGWYEFHTGKYHEGGAAIQADAPLARMPLFVRA
GAIVPTGPDIQYTGEKPDAPVTLLVYAGADGQFSLYEDEGTTYGYEKGRYSRIALSYDDK
AKTLTIGKREGDGSGAPAKRQFVVRVIRADKANADGVDAGGDKSVEYDGTTQTVKL

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server