Table:
begin	end	state
1	387	non-cytoplasmic

Input:
>PP_0864
MSIQVEDYFARETFQKMKAFADKQETPFVLIDTQMISQAYDDLRAGFEFAKVYYAVKANP
AVEIIDLLKEKGSSFDIASIYELDKVMGRGVSADRISYGNTIKKSKDIRYFYEKGVRLYA
TDSEADLRNIAKAAPGSKVYVRILTEGSTTADWPLSRKFGCQTDMAMDLLILARDLGLVP
YGISFHVGSQQRDISVWDAAIAKVKVIFERLKEEDGIELKLINMGGGFPANYITRTNSLE
TYAEEIIRFLKEDFGDELPEIILEPGRSLIANAGILVSEVVLVARKSRTAVERWIYTDVG
KFSGLIETMDEAIKFPIWTEKKGEAEEVVIAGPTCDSADIMYENYKYGLPLNLAIGDRLY
WLSTGAYTTSYSAVEFNGFPPLKAYYL

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server