Table:
begin	end	state
1	405	non-cytoplasmic

Input:
>Pf1N1B4_742
MADVNKVVLAYSGGLDTSVILKWLQDTYNCEVVTFTADLGQGEEVEPARAKAQAMGVKEI
YIDDLREEFVRDFVFPMFRANTVYEGEYLLGTSIARPLIAKRLIEIANETGADAISHGAT
GKGNDQVRFELGAYALKPGVKVIAPWREWDLLSREKLMDYAEKHNIPIERHGKKKSPYSM
DANLLHISYEGGVLEDTWTEHEEDMWRWTVSPEKAPDKAQYLELTYRNGDIVALDGVEMT
PATVLATLNRIGGEHGIGRLDIVENRYVGMKSRGCYETPGGTIMLRAHRAIESITLDREV
AHLKDELMPKYASLIYTGYWWSPERLMLQQMIDASQAHVNGVVRLKLYKGNVIVTGRKSD
ESLFDANIATFEEDGGAYNQADAAGFIKLNALRMRIAANKGRKLF

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server